Genealogie van de familie Reubsaet


De naam Reubsaet wordt op 38 en misschien nog wel meer verschillende manieren geschreven.
Hoe de naam ook gespeld wordt, ze hebben allemaal dezelfde oorsprong.

Website Genealogie Reubsaet sterk ingekrompen Nee, niet omdat er minder mensen tot de Reubsaet-stam behoren, maar gelet op de nieuwe wetgeving die op 25 mei 2018 is ingegaan, is de website aangepast.

De stamboom vermeldt nu alleen nog maar de mensen van vóór 1910 en reeds overleden mensen. De fotoalbums staan er nog op. Ook beeldmateriaal kan alleen maar met toestemming van de geportretteerde, dat was overigens bij de oude wet ook al zo. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie van uw foto('s) dan kunt u dit kenbaar maken door te kiezen voor contact en een berichtje achter te laten.
De gegevens en foto's zijn natuurlijk niet weg. De stamboom wordt nu op twee manieren bijgehouden: de online versie zoals u die hier aantreft en de offline versie die gelijk is aan de stamboom zoals u deze vroeger hier aantrof.

Gegevens over geboorte, huwelijk en overlijden blijven natuurlijk altijd welkom. Ook foto's, bidprentjes blijven welkom.
Is uw dierbare overleden en bestaat er een grafmonument dat u niet kunt vinden op de website, neem ook dan contact op.

Stuur een berichtje via het contactformulier en blijf meewerken aan onze familiestamboom.

Oudste aanduiding uit 1592 Het geslacht Reubsaet, in welke vorm dan ook geschreven, stamt al uit de zestiende eeuw.
Verschillende personen met de naam "Rubsat" staan vermeld in doop-, trouw- en begraafboeken die in die tijd werden bijgehouden door de pastoor van een dorp.

In 1592 krijgt Batzgen (Cornelia) Rubsatz en Mewiss Bonen een dochter, Anna Bonen. In 1594 wordt hun tweede kind geboren, Mees Bonen.
In 1595 wordt Ariën Bonen gedoopt, de zoon van Johan Bonen en Gertgen Rubsat. Hierbij is Batzgen Rubsatz getuigen.
In 1609 wordt Trinken Rubsat gedoopt, de dochter van Johan Rubsat en zijn vrouw Gertgen (de familienaam van Gertgen is helaas niet bekend).
In 1616 is er nog sprake van de doop van Reiner Bonen, eveneens een zoon van Johan Bonen en Gertgen Rubsat, waarbij Reinken Rubsat en Lisbeth Rubsat getuigen zijn. Het staat buiten kijf dat Batzgen, Gertgen, Johan, Reinken en Lisbeth familie van elkaar zijn.


Laatst bijgewerkt op:
18-10-2020

Overzicht updates


Stamboom in Boekvorm

De stamboom van de familie Reubsaet vanaf 1639 met diverse verhalen en documenten.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie met meer verhalen en actuele gegevens.