Genealogie van de familie Reubsaet


De publicatie van genealogische gegevens van de familie Reubsaet op deze website is gestopt per 1 september 2023.

De naam Reubsaet wordt op 38 en misschien nog wel meer verschillende manieren geschreven.
Hoe de naam ook gespeld wordt, ze hebben allemaal dezelfde oorsprong.

Oorsprong van de familie Reubsaet
In de loop der jaren is er een duidelijk beeld ontstaan van de oorsprong van de familie Reubsaet.
Met zekerheid kunnen we stellen dat de familie al eind 16e eeuw voorkomt in de voormalige gemeente Broeksittard. Van daaruit zijn ze verspreidt over met name Zuid Limburg, maar we komen ook nazaten van deze oorspronkelijke familie tegen in Brabant, BelgiŽ, Duitsland en Frankrijk. Ze zijn allemaal terug te herleiden naar het echtpaar Wilhelmus Reubsaet en Petronella Hamers. Van Petronella is bekend dat zij in 1639 is gedoopt.

Lees verder

Oudste aanduiding uit 1592 Het geslacht Reubsaet, in welke vorm dan ook geschreven, stamt al uit de zestiende eeuw.
Verschillende personen met de naam "Rubsat" staan vermeld in doop-, trouw- en begraafboeken die in die tijd werden bijgehouden door de pastoor van een dorp.

In 1592 krijgt Batzgen (Cornelia) Rubsatz en Mewiss Bonen een dochter, Anna Bonen. In 1594 wordt hun tweede kind geboren, Mees Bonen.
In 1595 wordt Ariën Bonen gedoopt, de zoon van Johan Bonen en Gertgen Rubsat. Hierbij is Batzgen Rubsatz getuigen.
In 1609 wordt Trinken Rubsat gedoopt, de dochter van Johan Rubsat en zijn vrouw Gertgen (de familienaam van Gertgen is helaas niet bekend).
In 1616 is er nog sprake van de doop van Reiner Bonen, eveneens een zoon van Johan Bonen en Gertgen Rubsat, waarbij Reinken Rubsat en Lisbeth Rubsat getuigen zijn. Het staat buiten kijf dat Batzgen, Gertgen, Johan, Reinken en Lisbeth familie van elkaar zijn.

Laatst bijgewerkt op: 31-08-2023

De publicatie van gegevens is gestopt per 1 september 2023
Er vindt wel nog genealogisch onderzoek plaats.
De resultaten hiervan worden niet meer op deze website geplaatst.