Doop van Jan Rubsaet van mei 1614
zoon van Jan Rubsaet en Marij N.n.
Een enkele regel in het doopboek van de parochie in Grave
vermeld: Jan Rubsaet Vr Marij K Jan (Vr=vrouw K=kind).
de naam Rubsaet is moeilijk te lezen.