Begraafboek van Everdingen waaruit blijkt dat op 16 februari 1800
de huisvrouw van Renier Reubsaet (Johanna van Steenderen) is begraven op
de begraafplaats aan de Diefdijk te Everdingen tegen betaling van 3 gulden en 5 centen.