Maria Elisabeth (Lieske) Reubzaet, (18 jaar)
Oudste dochter en eerste kind van Lei Reubzaet
uit zijn eerste huwelijk met Maria Josephina Hermans.