In memoriam

Sinds 1639 zijn al veel mensen uit onze stamboom overleden. Van sommigen is er een "blijvende" herinnering in de vorm van een grafsteen of gedachtenisprentje, ookwel bidprentje. Niet alles is blijvend, graven worden na verloop van tijd geruimd, bidprentjes zwerven door boeken, fotoalbums of dozen en lades. Uiteindelijk worden deze ook weggedaan. Deze pagina probeert deze zaken zoveel mogelijk vast te leggen voor het nageslacht.

De bidprentjes uit het verleden vertellen niet veel over de overledene. Hooguit de naam, geboortejaar en sterfjaar. Soms ook de partner(s). De rest van de tekst vertelt veel over het vrome leven van de overledene. Zo krijg je de indruk dat elke overledene een vroom leven had geleefd.
Een bekend spreekwoord is dan ook "Liegen als een bidprentje".
De meer moderne gedachtenisprentjes vertellen juist meer over de overledene, werk, hobby's, kinderen enzovoorts.

Een begraafplaats is een frequent bezochte plek door genealogen. Hier halen ze vaak de ontbrekende schakel of datums. Graven worden uiteindelijk geruimd. Foto's zijn dan het enige dat we nog hebben van deze grafstenen. Hier vindt u grafstenen van personen die ook in onze stamboom staan vermeld. Sommige grafstenen zijn verdwenen. De meeste kunt u nog terugvinden op de begraafplaatsen.

Ook vandaag de dag overlijden mensen. De annonces in de dagbladen worden verzameld en gepubliceerd via de website "Mensenlinq.nl".
U kunt daarbij terugzoeken vanaf ongeveer 2006 tot nu.
In het scherm ziet u de meest recente overledenen van Limburg. U kunt ook op andere provincies zoeken. Niet alle overledenen worden op de website van Mensenlinq weergegeven.
U kunt ook zoeken in oude kranten naar overlijdensannonces.
Ga hiervoor naar www.delpher.nl.