Christiaan Hubert Beckers
echtgenoot van Maria Christina Hubertina Reubsaet.