Genealogie

Diverse mensen hebben in het verleden onderzoek gedaan naar de familienaam Reubsaet.
Vaak bleef dit beperkt tot hun eigen kwartierstaat, van jongste naar oudste persoon in de lijn van zowel vader als moeder.

Deze stamboom probeert vanaf de bekende bron, dus de oudst bekende naam Reubsaet tot en met de jongste telg de stam weer te geven.
Natuurlijk niet alleen de naam Reubsaet en alle afgeleiden van die naam zoals: Reubzaet, Reubzaat, Rubsart, Ribzaad, enzovoorts, maar ook alle aan die naam gerelateerde echtgenoten en hun ouders.
Uitgangspunt hierbij is dat de kinderen van een vrouwelijk telg uit de stam Reubsaet worden vermeld maar dat het daarna stopt.

Om te zoeken op een specifieke naam en voornaam kunt u gebruik maken van de lijst met familienamen. In deze lijst zijn alle namen die in de stamboom zijn verwerkt vermeld met daarachter een nummer waarmee u de naam in de stamboom kunt terugvinden.

Er zijn ook mensen gevonden in documenten die zeker tot de stamboom behoren, waarbij de connectie met de stamboom (nog) niet duidelijk is.
Deze namen zijn opgenomen in een overzicht dat u terugvindt onder "Losse eindjes".

Mocht u aanvullingen of correcties hebben op de stamboom, dan kunt u die mailen. Ga daarvoor naar Contact in het menu hierboven.